Project management

Algemene bouw, afbouw en inrichting zijn bij GB Construct onder één dak te vinden. Het projectmanagement van de diverse disciplines heeft regelmatig overleg en per project ligt de verantwoordelijkheid steeds bij één persoon. Dit geeft de opdrachtgever de garantie op een succesvol traject, binnen planning en budget én met het gewenste eindresultaat, waarbij ruis op de lijn wordt voorkomen.